j9国际站备用网址|(官网)点击登录

文章概况

精制盐,破坏洗濯盐,日晒盐,低钠盐粒度测试GB/T 13025.1常用筛网孔径选择如下

###:58
欣赏次数:1111
择要:精制盐,破坏洗濯盐,日晒盐,低钠盐粒度测试GB/T 13025.1

精制盐,破坏洗濯盐,日晒盐,低钠盐粒度测试GB/T 13025.1常用筛网孔径选择如下


粒度:大粒 2mm~4mm  

          中粒 0.3~2.8mm

          小粒 0.15~0.85mm

统共是6个孔径的筛网:2mm ,4mm ,0.3mm ,2.8mm, 0.15mm,0.85mm

可以选择j9国际站公司的振筛机跟筛网

英国恩惠实验筛,尺度筛

英国恩惠粒度筛分仪,震筛机,振筛机